1. Národní kongres o kolorektálním karcinomu

9. 12. 2011 - 10. 12. 2011, Clarion Congress Hotel Prague, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych Vás jménem organizač­ního výboru srdečně pozval k účasti na prvním českém kongresu věnovanému problema­tice kolorektálního karcinomu. Tato akce vznikla jako společná iniciativa pěti odbor­ných společností ČLS JEP, ale přesa­huje i do dalších specializací.
Kongres je koncipován ve formě dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz a sympozia), doplněných o prezentaci posterů. Pozvání přijali přední tuzemští i zahraniční odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za organizátory
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Prezident kongresu

Aktivní účast

Registrace

Oznámení a program

Pořadatelé:

 • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost  ČLS JEP
 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP, sekce koloproktologická
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká radiologická společnost ČLS JEP

Záštita:

 • Záštitu nad letošním 1. ročníkem národního kongresu o kolorektálním karcinomu převzal bývalý prezident Václav Havel jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Kontakt: crc2011@guarant.cz

Web: http://www.crc2011.cz/

Témata:

 • Epidemiologie a rizikové faktory, screening
 • Diagnostika
 • Chirurgická léčba
 • Onkologická léčba
 • State of the art lecture
 • Koloproktologie
 • Karcinom rekta
 • Molekulární genetika, současnost a budoucnost
 • Screening
 • Endoskopická terapie
 • Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu
 • Problematika pokročilého kolorektálního karcinomu v České republice
 • Otázky blízké budoucnosti
 • Kontroverze v léčbě
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.