14. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 4.ročník pro NLZP Onkologie v gynekologii a mammologii

9. 1. 2009 - 10. 1. 2009, Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, Brno

TÉMA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU

 • Novinky a trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
 • Mnohočetná léková resistence u solidních nádorů

TÉMA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU

 • Hereditární a sporadické epiteliální tumory vaječníků (kontroverze screeningových vyšetření, úskalí diagnostiky, patologické interpretace, klinické aspekty, optimalizace léčebných postupů)
 • Dosavadní zkušenosti s preventivní vakcinací karcinomu hrdla děložního

TÉMA PRO NLZP

 • Novinky a trendy v ozařovacích technikách a plánování RT u karcinomu prsu a gynekologických malignit.
 • Výhody a nevýhody centrálního ředění cytostatik
 • Terapeutický algoritmus v případě extravasálního úniku cytostatika
 • Standardní postupy v léčbě lymfedému

Program

PROGRAM sympózií k dispozici ve formátu pdf. Obsahuje i informace o registraci v místě konání přednášek a informace o společenském programu.

Pozvánky

 • Podrobné informace o organizačním zajištění, obsahu akce i společenském programu najdete v POZVÁNCE NA SYMPÓZIA.
 • POZVÁNKA PRO FARMACEUTICKÉ FIRMY.

  Pořadatelé

  Oddělení radiační onkologie FN – Brno, PRM, Obilní trh 11 ve spolupráci s

  Českou lékařskou komorou* Českou asociací sester * Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA)

  Koordinátor

  Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D.
  Alena Hamzová, Věra Hojná

  Oddělení radiační onkologie, FN Bohunice, PRM
  Obilní trh 11
  656 77 BRNO
  tel.: 532 238 264, 223, 231
  fax: 542 522 231
  e–mail: rneumano@fnbrno.cz
  alena.hamzova@fnbrno.cz

  Pokyny pro aktivní účastníky

  • Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem)
  • Postery na plochu 190 x 80 cm
  • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné zajistit video
  • Přihlášky s aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 31.10.2008
  • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosíme zaslat nejpozději do 28.11.2008
  • Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
  • Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny
  • 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

  Registrace

  • Časná registrace: 31.10.2008
  • Přihláška k aktivní i pasivní účasti ve formátu pdf
  • Přihláška k aktivní i pasivní účasti v textovém formátu
  • Přihláška pro farmaceutické firmy v textovém formátu k zaslání do: 17.10. 2008
  • registrační poplatky pro lékaře a pro NLZP a pokyny pro platbu jsou uvedeny v pozvánce

  Ubytování

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live