18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium

24. 11. 2010 - 26. 11. 2010, Policejní akademie, Praha 4

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadající organizace

 • Česká společnost komplexní onkologické péče,
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP,
 • Fakultní Thomayerova nemocnice – onkologické oddělení,
 • KOC, FN Bulovka, FTN a VFN
 • Nadační fond onkologie pro 21. století

Oznámení

Registrace

 • Přihlášky k účasti a ubytování online na www.onkologie21.cz
 • nebo na Linkos ke stažení
 • poštou Nadačnímu fondu onkologie pro 21.století, Onkol.odd.FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
 • termín pro registraci do 30. září 2010
 • V případě zájmu o ubytování volejte, prosím, nejpozději do 31. října obchodní oddělení hotelu DUM (tel. 244 401 496-8 pí. Vítková)

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 15. srpna 2010 sekretáři sympozií
 • Termín pro odevzdání souhrnu pro sborník je nejpozději 30. září 2010.
 • Text v rozsahu do 3 normostran (MS WORD) zašlete sekretáři sympozií elektronickou poštou tomas.buchler@ftn.cz
 • další pokyny v 1. oznámení

Konečný program (19.10.2010)

I. 18. onkologicko-urologické sympozium 24. - 25 listopadu:

 • Nádory ledvin
 • Karcinom močového měchýře
Prezidenti sympozií:
 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

II. 14. mammologické sympozium 26. listopadu:

 • Aktivní vyhledávání karcinomu prsu
 • Léčba pokročilého karcinomu prsu
Prezidenti sympozií:
 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • prim.MUDr. Jana Prausová,PhD,MBA.

Web: http://www.onkologie21.cz/projekty.html

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live