2. mezinárodní andrologický kongres

3. 5. 2007 - 5. 5. 2007, Zámek Štiřín, Štiřín u Prahy

Kongres se koná pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP a je oficiálním kongresem Andrologické sekce ČUS.

Hlavními tématy jsou sexuální dysfunkce, mužská infertilita, nemoci prostaty a kvalita zdravotní péče, pevné místo v programu mají výstavy firem, odborná sympozia a pracovní snídaně. Novinkou je sekce sester s programem akreditovaným Českou asociací sester.

Účast opět přislíbil prezident Evropské andrologické společnosti prof. Dr. Eberhard Nieschlag, FRCP.

Cílovou skupinou účastníků jsou lékaři a sestry v oborech urologie, andrologie, sexuologie, endokrinologie, reprodukční medicína, genetika a gynekologie. Důraz klademe na kvalitu odborné úrovně příspěvků. Předpokládáme účast 200-250 lékařů a sester.

Odborné sekce jsou rozděleny na přehledové přednášky a na příspěvky z klinické praxe. Podmínkou je abstraktum v anglickém jazyce. Abstrakta budou publikována v supplementu nově vznikajícího časopisu European Andrology.

Pokyny pro aktivní účast

 • Uzávěrka abstrakt je 16.3.2007
 • Abstrakta budou publikována v supplementu časopisu European Andrology
 • Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt na www.andrologickykongres.cz

Web: www.andrologickykongres.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live