3. Olomoucké dny histologických laborantů

29. 4. 2011 - 30. 4. 2011, Olomouc

Témata

 • Automatizace v histopatologii
 • Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk"

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc (29. dubna 2011)
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc (30. dubna 2011)
Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární biologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Česká společnost histochemická a cytochemická

Kontakt: d.kvapilova@post.cz

Web: http://lmp.upol.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live