6. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2015

21. 1. 2015 - 23. 1. 2015, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

6. pražské mezioborové onkologické kolokvium pořádá 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pod heslem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům.

Odborný program

Témata pro šestý ročník kolokvia:

 • Genomika, imunoterapie
 • Karcinom prsu
 • Kolorektální karcinom
 • Karcinom plic
 • Hematoonkologie
 • ASCO GI
 • Onkogynekologie
 • Karcinom prostaty

V rámci kolokvia bude opět probíhat posterová sekce. Autoři posterů se mohou zabývat problematikou i mimo stanovená témata.

Paralelní sekce:

 • Neuroonkologická
 • Pacientský seminář
 • Sesterská
 • Paliativní
Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 

Záštitu nad kolokviem převzaly:

 • Evropská onkologická společnost – ESMO | Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP | Česká urologická společnost ČLS JEP
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP | Česká chirurgická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP | Univerzita Karlova v Praze
 • 2. lékařská fakulta UK | 3. lékařská fakulta UK | Česká asociace sester

Informace budou průběžně zveřejňovány na www.PragueONCO.cz

Pozvánky a oznámení:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.