7. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

9. 11. 2011 - 11. 11. 2011, Regionální centrum Olomouc, Olomouc

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů.

Pozvánka a oznámení

Souběžné akce:

 • XIX. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PATOLOGŮ
 • XCVII. MEZIOBOROVÝ DIAGNOSTICKÝ SEMINÁŘ ČESKÉ DIVIZE IAP
 • XIX. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ

Pořadatelé

 • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické Společnosti ČLS JEP
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Česká společnost patologů ČLS JEP
 • Slovenská spoločnost patológov SLS
 • Oddělení patologie Slezské nemocnice Opava
 • Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná

Aktivní účast:

 • Přihlášky k aktivní účasti (přednáška, poster): do 1. 10. 2011
 • on-line na www.solen.cz
 • e-mailem na registrace@solen.cz
 • Povinnou součástí přihlášky je abstrakt přednášky.

Přihlášky k pasivní účasti

 • do 30. 10. 2011
 • on-line
 • e-mailem na registrace@solen.cz

Účast na bude je ohodnocena kredity pro lékaře, sestry, laboranty a vysokoškolsky vzdělaný nelékařský personál.

Témata odborného programu

Web: http://www.solen.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.