7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie; 96. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP

29. 4. 2011 - 30. 4. 2011, Olomouc

Témata

 • Využití tkáňových bank v morfologické a molekulární diagnostice
 • Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk"

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc (29. dubna 2011)
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc (30. dubna 2011)
Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Společnost českých patologů ČSL JEP
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Kontakt: info.lmp@seznam.cz

Web: http://lmp.upol.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live