8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

27. 4. 2012 - 28. 4. 2012, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata letošního ročníku: 

 • Role patologa v personalizované zdravotní péči
 • Workshop "Sekvenování nové generace ve vaší laboratoři"
 • Moderní techniky v histologické laboratoři

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc

Akce zahrnuje

 • 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
 • 98. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP
 • 4. Olomoucké dny histologických laborantů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Společnost českých patologů ČSL JEP
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oznámení

Kontakt: info.lmp@seznam.cz

Informace od ledna 2012 na:  http://lmp.upol.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.