IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“

20. 4. 2017 - 21. 4. 2017, Hotel Myslivna v Brně.

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni vás zvou na mezinárodní konferenci.  

Hlavními tématy IX. ročníku jsou

 • „Kmenové buňky
 • Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
 • Seeding buněk, jejich růst a transformace
 • Klinická aplikace tkání a buněk
 • Preklinická testování
 • Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství
 • Legislativa a systém kvality

Pozvánky a oznámení 

Pořádatelé

 • Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
 • Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně
 • CEITEC
 • Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni.

Aktivní účast

Internetové stránky konference na adrese www.bioimplantologie.cz

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.