Klinicko - ultrazvukový seminář Karcinom endometria

22. 5. 2010 - 22. 5. 2010, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky, Praha 2

Typ akce: seminář

Pořadatelé:

 • Onkogynekologické centrum
 • Gynekologicko-porodnická kliniká I. LF UK a VFN v Praze
 • 1.lékařská fakulta UK
 • Nadační fond Vita et futura

Pozvánka:

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live