Komplexní novinky v onkourologii (KNOU)

19. 5. 2017 - 20. 5. 2017, Hotel Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás zvou na 2. ročník konference. 

Odborný program - okruhy

 • Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
 • Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního
 • karcinomu prostaty
 • Imunoterapie uroonkologických onemocnění
 • Léčba lokálně pokročilých a rizikových nádorů močového měchýře
 • Organizace péče - jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)
 • Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Konference se uskuteční pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se sekcí rezidentů ČUS ČLS JEP. 

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 • as. MUDr. Michaela Matoušková

 Pozvánky a oznámení

Informace o připravované konferenci a materiály z 1. ročníku konference najdete na www.knou.cz

Registrace

 • Registrace účastníků od 1. 1. 2017
 • Registrace online na www.knou.cz

 

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.