Komplexní přístup k léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

3. 11. 2006 - 3. 11. 2006, Kongresový sál Ústřední vojenské nemocnice v Praze, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Typ akce: JEDNODENNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČAST

JEDNODENNÍ SYMPOZIUM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POŘÁDÁ CHIRURGICKÁ KLINIKA 2. LF UK A ÚVN PRAHA S GARANCÍ:
 • ČESKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
 • ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
 • ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
 • ČESKÉ SPOLEČNOSTI HPB CHIRURGIE
Nutná elektronická registrace (omezený počet míst) je možná na stránkách České chirurgické společnosti (www.chirurgie.cz) a na stránkách České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie (www.hpb.cz), kde také najdete více informací o akci. Program k dispozici ve formátu pdf

Kontakt: radka.schrotterova@uvn.cz

Web: www.chirurgie.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live