Kurz - Laboratorní vyšetřování v onkologii

20. 11. 2007 - 21. 11. 2007, Budějovická 15, Praha 4

Vedoucí vzdělávací akce

Prof. MUDr. Antonín KAZDA DrSc.

Registrace

Více informací a registrace je možná na portálu IPVZ Etiopatogeneze tumorů. Tumorové markery, jejich validita, požadavky SLP. Vyšetření doporučená v rámci EGTM. Epigenetika. Laboratorní vyšetření při monitorování návratu choroby a efektu terapie, falešná pozitivita. Predikce účinnosti cytostatik in vitro. Využití molekulárně biologických metod v onkologii, molekulární biologická terapie a její laboratorní monitorování. Prognostické a prediktivní parametry. Paraproteiny a prostatický antigen. Stanovení volných lehkých řetězců. Sledování nežádoucích účinků onkologické terapie. Diagnostika endokrinních tumorů.

Web: http://www.portal....w.aspx?id=16867603

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live