Lympho 2008 - Nové trendy trendy a praktické zkušenosti v léčbě lymfedému

17. 10. 2008 - 18. 10. 2008, Hotel Voroněž I, Brno

1. oznámení

Pořádá:

 • Česká lymfologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Záštitu nad konferencí převzali:

 • děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
 • Zdravotní rada Krajského úřadu Jihomoravského kraje MUDr. Josef Drbal

Registrace:

 1. on-line na www.lympho.cz
 2. zasláním přiložené PŘIHLÁŠKY faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu spolu s kopií dokladu o zaplacení (výpisu z účtu, příkazu k úhradě, ústřižku složenky)

Program

Web: www.lympho.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live