Management bolesti v paliativní medicíně

28. 3. 2012 - 30. 3. 2012, Přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Program:

  • Patofyziologie akutní a chronické bolesti, hodnocení bolesti v paliativní medicíně. Farmakologie analgetik a koanalgetik (mechanismus účinku, aplikační formy, nežádoucí účinky).
  • Syndromy nádorové bolesti, nejčastější syndromy chronické nenádorové bolesti. Psychologické metody mírnění bolesti, spirituální aspekty bolesti u nevyléčitelně nemocných.
  • Modality protinádorové léčby v mírnění bolesti (chirurgie, chemoterapie, radioterapie, hormonální léčba), farmakoterapie akutní bolesti, invazivní metody léčby bolesti.
  • Farmakoterapie chronické nenádorové bolesti, průlomová bolest a její léčba, fyzioterapie bolesti v kontextu paliativní medicíny, problematika abusu a lékových závislostí v kontextu paliativní medicíny.

Přednášející

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Eva Hegmonová, Mgr. Radka Alexandrová, P. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc,odborný garant: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D

Přihlášky:

  • Přihlašování na kurzy přes webové stránky www.dlbsh.cz, sekce Edukační centrum – Aktuální edukační akce, nebo mailem na adrese vedoucí sekretariátu ČSPM ČLS JEP.

Více informací o kurzu:

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.