Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku

3. 12. 2011 09:00:00 - 3. 12. 2011, školicí centrum 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2

Dysfagický tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP) a Asociací klinických logopedů ČR si vás dovolují pozvat na kurz: Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku

Akce bude probíhat pod odbornou garancí Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a Asociace klinických logopedů ČR s ohodnocením kredity jako akce kontinuálního postgraduálního vzdělávání.

Registrace