OPIOIDY V LÉČBĚ BOLESTI Jarní semináře o bolesti 2009

7. 4. 2009 - 7. 4. 2009, FN Motol, kinosál, V Úvalu 84, Praha

Typ akce: seminář

Informační materiály

 • Pozvánka ve formátu pdf
 • Plakát pdf

Semináře se konají pod záštitou:

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
 • 3. lékařská fakulta UK v Praze 2. lékařská fakulta UK v Praze
 • Fakultní nemocnice Motol
 • Lékařská fakulta UK v Plzni
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Registrace

ÚČAST BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE A SESTRY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. 15.00 – 16.00 Registrace
16.00 – 18.00 Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.: Mechanismy účinku opioidů
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.: Novinky ve farmakologii opioidů
MUDr. Jiří Kozák, PhD.: Nové strategie v léčbě opioidy
MUDr. Ivan Vrba: Opioidy u nenádorové bolesti
18.00 – 18.30 Přestávka s občerstvením
18.30 – 20.30 Prezentace fi rem

Web: http://www.seminarebolest.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live