PREVON 2017

25. 9. 2017 09:00:00 - 25. 9. 2017 18:00:00, Kongresové centrum Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrace 

Pozvánky a oznámení

Program

Záštitu nad konferencí poskytli

 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví ČR
 • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
 • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v ČR
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

Programový výbor

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., předseda programového výboru
  za Národní radu pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live