Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

5. 4. 2017 16:30:00 - 5. 4. 2017 18:30:00, Restaurant Větruše, Fibichova 392/25, Ústí nad Labem

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.  

Odborný garant

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Registrace

 • Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly a pracovištěm
  zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz.
 • Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Pozvánky a oznámení

Program

 • 16:30 – 17:00 Registrace
 • 17:00 – 18:30 Odborný program a diskuze
  • T. Büchler: Úvod
  • J. Schraml: Praktické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty (15 min)
  • T. Büchler Role ARTA léků v terapii mCRPC (15 min)
  • M. Chodacká a J. Schraml: Workshopy na téma modelové mCRPC kazuistiky vedené urologem a onkologem (40 min)
  • Diskuze (20 min)
  • T. Büchler: Závěr

Další semináře cyklu Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

kliknutím na jméno města zobrazíte podrobnosti k danému semináři včetně pozvánky a programu

 

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.