program TITAN Evropské onkologické sesterské společnosti

24. 10. 2007 - 24. 10. 2007, Sídlo veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39, Brno

Vzdělávací program TITAN je určen všeobecným sestrám, které mají zájem o prohloubení svých znalostí o léčbě hematologických nežádoucích účinků chemoterapie u pacientů s maligním nádorovým onemocněním.

Účastníci získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, významu hodnocení rizika a o pravidlech, s jejichž pomocí mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické dovednosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života svých pacientů.

Pro pasivní účast jsou podle vyhlášky č. 423/ 2004 Sb., § 3 přiznány 3 kreditní body. Počet účastníků je omezen. Zájemci se mohou přihlásit písemně nebo e-mailem nejpozději do 30. 9. 2007. Do přihlášky je nutné uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live