Progress in screening for ovarian cancer - přednáška profesora Iana Jacobse

5. 5. 2008 - 5. 5. 2008, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN, Praha 2

Povánka v pdf

U příležitosti předání Zlaté medaile UK

za průkopnické dílo v oblasti translačního výzkumu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů a zásadní příspěvek k časné diagnostice a screeningu ovariálního karcinomu

si Vás dovolujeme pozvat na přednášku

Progress in screening for ovarian cancer

kterou přednese laureát vyznamenání

Profesor Ian Jacobs
Ředitel, Institute for Women's Health
Děkan, Health Sciences Research
University College London and Hospital Partners

v pondělí dne 5.5.2008 ve 12.00 hodin, v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2

Profesor Ian Jacobs je výjimečnou osobností v oblasti gynekologie a gynekologické onkologie, bývalý prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO), držitel řady britských a mezinárodních ocenění, jeden z nejaktivnějších vědců ve Velké Británii (hodnota jeho současných grantů převyšuje 27 miliónů liber), zakladatel rozsáhlého projektu základního výzkumu v oblasti molekulární biologie nádorů reprodukčních orgánů, zejména pak časné diagnostiky a screeningu karcinomu ovária.
Přes tyto úspěchy zůstává charizmatickým a otevřeným člověkem, který vzácně motivuje a podporuje široké okolí. Navíc – je vynikajícím řečníkem.

Kontakt: MUDr. David Cibula

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.