Satelitní workshop FISH a CGH v rámci 3. Sympózia molekulární patologie: proteomika, genomika

2. 5. 2007 - 5. 5. 2007, Kulatá posluchárna Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, Olomouc

Worshop se koná v rámci 3. sympózia Molekulární patologie: proteomika, genomika

Workshop organizuje

 • Laboratoř experimentální medicíny (LEM) LF UP a FN Olomouc (Doc. Marián hajduch, Ph.D., RNDr. Radek trojanec, Ph.D., RNDr. Božena Braunerová)
 • Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc (prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová; Mgr. jana Balcárková)
 • Abbott Laboratories, s.r.o. Praha (MUDr. M. Cibulková, MBA)

Pozvánka a program

K dispozici pozvánka a program ve formátu pdf.

Přihláška

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu radek.trojanec@seznam.cz, popř. poštou na adresu:
Laboratoř experimentální medicíny
Dětská klinika FN a UP v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Web: http://www.lmp.upol.cz/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live