Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi.

27. 4. 2017 13:15:00 - 27. 4. 2017 15:15:00, BVV v rámci BOD 2017

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Klub mladých onkologů vás zve na interaktivní seminář pod odbornou garancí České onkologické společnosti a v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. 

Zpráva o semináři byla publikována v časopise Medical tribune

Odborný garant semináře

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející

  • MUDr. Adam Houska
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Program

  • 13.15 – 13.30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  • 13.30 – 14.15 Jak (ne)mluvit o špatné prognóze
  • 14.15 – 15.00 Příklady dobré praxe
  • 15.00 – 15.15 Diskuse

Pozvánky a oznámení

 

 

 

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.