TITAN 2009 TROMBOCYTOPENIE, ANEMIE A NEUTROPENIE

10. 12. 2009 - 10. 12. 2009, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, Vinařská 893/6

Konference TITAN je připravena pro všeobecné sestry, které mají zájem o prohloubení znalostí o léčbě hematologických nežádoucích účinků chemoterapie u pacientů s maligním nádorovým onemocněním. Hematologické nežádoucí účinky, to jsou neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům, zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů – patří totiž mezi nejčastější příčiny zpožďování při podávání chemoterapie ( tj. prodlužování intervalu mezi jednotlivými léčebnými cykly) a snižování dávek cytostatik.

Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých se mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Organizátoři

 • Česká asociace sester – sekce onkologická
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Program konference

Prihláška

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live