Týmová práce a rozhodování – kazuistický seminář

25. 4. 2012 - 27. 4. 2012, přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Přednášející

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D, MUDr. Dagmar Palasová, MUDr. Eva Hegmonová

Přihlášky:

  • Přihlašování na kurzy přes webové stránky www.dlbsh.cz, sekce Edukační centrum – Aktuální edukační akce, nebo mailem na adrese vedoucí sekretariátu ČSPM ČLS JEP.

Více informací o kurzu: