XI. Setkání Klubu mladých onkologů

13. 6. 2008 - 15. 6. 2008, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Ubytování:

Informace o Hotelu Medlov

Pozvánka

Pozvánka k tisku
Vážení kolegové, milí přátelé,

jak se již stalo tradicí, i letos se koná druhý červnový víkend Setkání mladých onkologů. Proto bychom Vás rádi jménem organizačního výboru pozvali k účasti na této vzdělávací akci, které se v minulém roce zúčastnilo 96 lékařů.

Setkání se uskuteční ve dnech 13.-15. června 2008 v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou.

Pro letošní rok jsme pro prezentace vybrali karcinom prsu.

Program je dále doplněn o další aktuální témata a letos poprvé se pokusíme o interaktivní diskusi nad zajímavými případy z klinické praxe.

Účastníkům bude v plné výši uhrazeno ubytování i stravování.

Zájemci o setkání se mohou přihlásit elektronicky pomocí webového formuláře umístěného na internetové stránce http://kmo.koc.cz.

Přijetí přihlášky Vám bude elektronicky potvrzeno.

Za organizátory
MUDr. Jan Novotný
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2
Praha 2, 128 08
MUDr. Tomáš Svoboda
Odd. onkologie a radioterapie FN Plzeň
Doudlevecká 449
Plzeň, 304 60

Kontakt: As. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Web: http://kmo.koc.cz/

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live