XIII. Dny diagnostické prediktivní a experimentalni onkologie

28. 11. 2017 12:30:00 - 30. 11. 2017 13:00:00, NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů.

Sledujte webové stránky konference: www.ddpeo.cz