XIX. Jihočeské onkologické dny

18. 10. 2012 - 20. 10. 2012, Český Krumlov

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Téma: Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku

Program konference a satelitních sympózií:

Oznámení:

Aktivní účast

 • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2012.
 • Nejpozději do 31. 7. 2012 dostanete vyrozumění, zdali byl váš příspěvek přijat a v jaké formě.
 • V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek JOD 2012, který má svůj ISBN kód. Termín dodání celého znění příspěvku je 5. 9. 2012.
 • Přednášky (7 – 10 min. včetně 2 min. diskuze)
 • Postery ( maximální šířka 1 m x výška 2 m – doporučujeme 1, 5 m)

Pasivní účast

 • Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 9. 2012
 • Adresa pro zaslání přihlášek k aktivní i pasivní účasti: Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice (pořadatel kongresu), pr@nemcb.cz fax: 387 872 070

Kontakt na pořadatele

 • Organizační zajištění: PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. pr@nemcb.cz, 723 847 004, 387 872 015
 • Odborný garant: MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Po dobu konání XVIII. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live