XX. Jihočeské onkologické dny

17. 10. 2013 - 19. 10. 2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

na téma Diagnostika a léčba nádorů prsu.

Postkongresové informace: 

Program konference a satelitních sympózií: 

Pozvánky a oznámení:

Registrace:

Aktivní účast:

 • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2013. Nejpozději do 31. 7. 2013 dostanete vyrozumění, zda-li byl váš příspěvek přijat a v jaké formě. V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek. 
 • Termín dodání celého znění příspěvku je 6. 9. 2013.

Kontakt na pořadatele:

 • Organizační zajištění: PhDr. Marie Šotolová, vedoucí Informačního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. pr@nemcb.cz, . 723 847 004,..387 872 015
 • Odborný garant: MUDr. Václav Janovský, primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Webové stránky konference:

Po dobu konání XVIII. JOD budou probíhat prezentace farmaceutických firem.

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.