XX.Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

31. 5. 2006 - 3. 6. 2006, Olomouc

Organizační informace

Abstrakta:

Elektronické podání abstraktu na konferenčních stránkách.

Pořadatelé

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP, Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně

pod záštitou

rektorky UP v Olomouci Prof. MUDr. et PhDr. J. Mačákové, CSc. děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. ředitele FN Olomouc Doc. MUDr. J. Vomáčky, Ph.D. a primátora města Olomouce Ing. M. Tesaříka

Konečný program na konferenčních stránkách

Web: http://www.olhemdny.cz

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live