XXVI. Jarní setkání LOKET 2017,11. Postgraduální kurz

7. 4. 2017 - 7. 4. 2017, Loket nad Ohří

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, sekce HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, s garancí České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vás zvou na konferenci na kurz na téma Karcinom pankreatu – jak dále??

Poznámení a pozvánky

Další informace a program na stránkách  České chirurgické společnosti

Podpora ČOS

Podpora Linkos.cz 

Děkujeme za podporu Linkos.cz! 

I my podporujeme 

Mezi členy ČOS je mnoho DOBRÝCH ANDĚLŮ, kteří přispívají rodinám, jež se vinou nemoci dostali do finanční tísně, ale také těch, kteří zprostředkují pomoc nadace DOBRÝ ANDĚL svým pacientům.