XXX. Brněnské onkologické dny s XX. konferencí pro sestry a laboranty

11. 5. 2006 - 13. 5. 2006, Hotel Voroněž a. s. Křižkovského 47, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořádá MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ

SCHVÁLENÁ TÉMATA

Nosná témata
 • European Cancer Plans : Strategies and Solutions
 • Onkosíť - dostupnost a ekvita onkologické péče
 • Protilátky v léčbě nádorů.
Doplňková témata
 • Teorie a praxe klinických hodnocení
 • Soužití s nádorem
 • Levné a efektivní postupy v onkologii
 • Analýza omylů z praxe
Experimentální onkologie
 • Pokroky v biologii nádorů
Chirurgie-patologie
 • Reprezentativní biopsie - klíč k onkologické diagnóze a monitoringu léčby
 • Derivační výkony v onkologii
 • Dvoudobé a opakované operace pro nádorová onemocnění
Radioterapie Timing radioterapie Kurzy
 • Integrace a fúze zobrazovacích diagnostických metod v onkologii
 • Karcinom prostaty
 • Metastázy neznámého origa
 • Léčba lymfedému

Konečný program konference najdete zde ve formátu pdf

Konferenční abstrakta z tohoto a předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

POZOR ZMĚNA

XX. Konference pro sestry a laboranty (11. - 12. května 2006) se koná v areálu BVV v pavilonu A - ROTUNDA.
Příchod k pavilonu A Rotunda je možný hlavním vchodem BVV (od zastávky tramvaje č. 1) nebo od hotelu Voroněž - brána E.

1. oznámení s rámcovým programem a přihláškou najdete
- zde ve formátu pdf
- zde v MS Word
- na stránkách MOÚ.

Aktivní účast

Text zašlete na disketě nebo na e-mail: cechmanova@mou.cz, v MS WORD nejpozději do 28. února 2006.

Výbor ČOS rozhodl vyhlašovat u příležitosti Brněnských onkologických dnů Soutěž o nejlepší poster pro mladé autory do 30 let , 5 nejlepších posterů vybraných na akci zástupci výboru bude odměněn částkou 10 000 Kč.
Vyhlášení soutěže o nejlepší poster a přihláška . Datum odevzdání přihlášek: do 18.2. paní Čechmanové cechmanova@mou.cz

Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Registrace

Termín k zaslání závazné přihlášky je nejpozději do 18. 2. 2006

Sekretariát organizačního výboru:
Eva Čechmanová tel.: 543 132 450, fax: 543 132 455
e-mail: ve formátu pdf
RÁMCOVÝ PROGRAM

Čtvrtek 11. 5. 2006
• European Cancer Plans: Strategies and Solutions
• Onkosíť – dostupnost a ekvita onkologické péče
• Integrace a fúze zobrazovacích metod v onkologii
• Reprezentativní biopsie – klíč k onkologické diagnóze a monitoringu léčby
• Dvoudobé a opakované operace pro nádorová onemocnění, derivační výkony v onkologii
• Etika ošetřovatelství
• Vzdělávání multidisciplinárního týmu ve smyslu platné legislativy
• Rizika při poskytování zdravotní péče

Pátek 12. 5. 2006
• Protilátky v léčbě nádorů
• Teorie a praxe klinických hodnocení
• Timing radioterapie
• Soužití s nádorem, levné a efektivní postupy v onkologii, analýza omylů z praxe
• Role sestry při vyhledávání a kontrole nežádoucích účinků léčby onkologicky nemocných

Sobota 13. 5. 2006
• Pokroky v biologii nádorů
• Karcinom prostaty
• Metastázy neznámého origa
• Léčba lymfedému

Kontakt: cechmanova@mou.cz

Web: http://www.mou.cz/...on_show.jsp?s=1115

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Del.icio.us
  • Digg
  • Google
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Live