XXXIII. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

30. 3. 2017 - 1. 4. 2017, Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP) zve členy České onkologické společnosti na svůj XXXIII. kongres s mezinárodní účastí v Hradci Králové na téma: "Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi

Pozvánky a oznámení

Registrace

Tématické okruhy kongresu

 • Optimální nutriční péče pro každého (ONKa) v ČR
 • Voda a minerály
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Aminokyseliny a bílkoviny
 • Gluten
 • Mléko
 • Maso
 • Vláknina
 • Mikronutrienty
 • Nové doporučené postupy a guidelines

Odborný program kongresu

 • Součástí odborného programu bude:
 • přednášky našich a zahraničních odborníků
 • samostatná sesterská sekce
 • samostatná sekce nutričních terapeutů
 • posterová sekce
 • kulatý stůl
 • technika parenterální a enterální výživy


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK – účastníci obdrží certifikát o účasti.

 

Stránky kongresu