Po kongresu

Postkongresové informace jsou rozděleny do tří částí. Ze zahraničních kongresů přináší přehled toho, co se dělo po odborné stránce na 5 hlavních světových onkologických a hematoonkologických kongresech. Naleznete zde odkazy na audiovizuální prezentace, konferenční abstrakta, zprávy a postery i přehled minulých a nadcházejících kongresů.

Tuzemským odborným akcím se věnuje Databáze abstrakt tuzemských konferenčních abstrakt, jež obsahuje sborníky formou jednolivých abstrakt z akcí, kterým poskytla záštitu Česká onkologická společnost. 

Poslední část přináší webcasty, tedy audiovizuální přednášky doplněné prezentací, které byly zaznamenány na zahraničních i tuzemských odborných konferencích, kongresech a seminářích.  

Upozorňujeme návštěvníky, že pro informace o akcích, které teprve očekáváme je třeba navšívit Kongresový kalendář