Další léčebné metody

Farmakoterapie, radioterapie, onkochirurgie a chemoradioterapie představují nejčastěji užívané metody léčby zhoubných nádorů. V této části najdete informace o dalších léčebných metodách. U hematoonkologických a některých solidních nádorů je důležitou metodou transplantace krvetvorné tkáně (kostní dřeně) nebo periferních kmenových krvetvorných buněk. V některých případech je možno k lokální léčbě použít léčebné metody, jako jsou například chemoembolizace, kryoterapie, laserová terapie, hypertermie, fotodynamická terapie aj. U zhoubných nádorů jater nebo ledviny lze v indikovaných případech přistoupit k transplataci orgánu.