Farmakoterapie

Abyste mohli být aktivním partnerem lékaře a mohli vzdorovat onemocnění rakovinou, měli byste získat dostatek informací, porozumět podstatě nemoci a léčebným metodám. Tato část stránek Vám poskytuje informace o farmakologické léčbě onkologických diagnóz, poskytuje databázi onkologických léčiv i zcela konkrétní rady, jak se bránit nežádoucím účinkům některých léčiv. Vysvětlíme vám také, co jsou to optimální standardy onkologické léčby. Tyto informace však v žádném případě nemohou nahradit komunikaci s lékařem (stejně jako celý Linkos).

V databázi léčiv najdete přehled všech účinných látek, jejichž léková podoba je schválena k užití v ČR, jednotlivé kapitoly Vám poskytnou úvod do skupin léčiv a přehled látek a léčiv, které do skupiny patří. Pokusili jsme se také "nelékařským" jazykem vysvětlit, jak jednotlivé skupiny léčiv fungují. Databáze obsahuje název léčivé látky, názvy léčiv, skupiny registrovaných diagnóz, pro které se léčivo užívá, odkaz na příbalovou informaci a další informace v databázi registrovaných léčiv Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Existuje-li samostatná webová stránka o produktu, určená pacientům a jejich blízkým, je odkázána. ČOS však nezodpovídá za obsah a případnou chybnou interpretaci informací obsažených na výše popsaných externích stránkách.