Výživa

Na vývoji nádoru se významně podílejí vlivy zevního prostředí a mezi nimi i výživa. Vliv výživy je patrný u mnoha různých nádorů a přibližně 1/3 všech nádorových onemocnění má souvislost s tím co jíme, přičemž v mnoha případech se může jednat o nadměrný příjem stravy, zejména tuku a masa a nedostatečný příjem zeleniny a ovoce. U této jedné třetiny nádorových onemocnění by s velkou pravděpodobností bylo možno správnou výživou vzniku nádoru předejít nebo jej alespoň dočasně oddálit do pozdějšího věku.

Pokud nádorové onemocnění již vzniklo, dochází často už na začátku onemocnění k poklesu příjmu a nedostatečnému využití stravy. Téměř u poloviny nemocných je již při zjištění nádorového onemocnění přítomna ztráta hmotnosti a je zhoršený výživový, neboli nutriční stav. Pokud není tomuto problému věnována pozornost, může se porucha výživy dále prohlubovat a oslabovat nemocného, což není pro další léčbu nádoru výhodné.

V této části tedy vám tedy přinášíme jak informace o výživě jako prevenci vzniku zhoubného nádoru, tak i o výživě během nemoci, kdy jsou nároky na příjem energie a živin podstatně vyšší. V textu odborníka na výživu najdete informace o důležitosti výživy v onkologické léčbě, o poruchách výživy a podvýživě i praktické návody ke zlepšení výživy. Dále se zde dostanete k plným textům brozur o výživě u jednotlivých zhoubných nemocí, které obsahují i recepty a také k informacím o výživových sondách a doplňcích stravy. Samozřejmostí jsou odkazy na stránky, které poskytují informace o výživě a odkaz na Přehled nutričních ambulancí na stránkách Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.