Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 999 zrušit všechny filtry
Jihočeské onkologické dny budou až na jaře 2022

Podzimní termín Jihočeských onkologických dnů Oznámení organizačního výboru JOD o zrušení podzimního termínu v roce 2021 a přesunutí na jaro 2022. Odložený XXVII. ročník JOD na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat se bude konat ve dnech 31. března - 2. dubna 2022 s programem, který byl připraven na rok 2020. 

Pozvánka na 9. vzdělávací webinář SGO 2021, 6. května v 15 hodin, online

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář:  Hepatocelulární karcinom 1. část: Jaterní cirhóza jako prekanceróza.

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob online komunikace s pacienty
Mgr. Pavel Kachlík
Tisková zpráva, Brno, 28. dubna 2021: Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s pomocí videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. 
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace

Organizátoři Vás zvou na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Konference se z části uskuteční v prezenční formě v konferenčním centru Hotelu Passage. Možnost prezenční účasti bude proti jiným letům omezená, ale bude zajištěn online přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně. Již nyní je možné se registrovat k aktivní účasti (do 13. 6. 2021) a k pasivní účasti pro distanční připojení. Registrace k pasivní účasti prezenčně bude otevřena  21. června 2021.

Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby a péče si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů.

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Aktualizace informace z 30.3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Prodloužena doba od příznaků onemocnění, kdy je možné REGN-COV2 podávat. Nově je to až 10 dní.

Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách" dne 10. listopadu ve 13:00 hodin, Vienna House Andel’s Prague. 

8. vzdělávací webinář SGO 2021, 22.4. 2021 v 15 hodin

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma Karcinom pankreatu s podtitulem „Cystické léze pankreatu“. Účast na webináři je zdarma, je však nutná registrace předem.

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!

Letošní setkání KMO bylo z epidemiologických důvodů přesunuto na ZÁŘÍ 2021, konkrétně 3.- 5. 9. 2021. Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru bude letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.

Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje radikální reiradiaci rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Redakční rada dále upozorňuje na původní retrospektivní studii FDG-PET/ CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi Castlemanovy choroby a na kazuistiku o  cílené léčbě Xp11 renálního karcinomu. 

Novinky v onkologii 1. ročník online semináře 15. dubna 2021

1. ročník nového multioborového setkání shrnující všechny nové informace a výsledky klinických studií publikovaných v posledním období. Hlavním cílem této odborné akce je aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Velký důraz klademe na diskusi předních odborníků v oboru.

Rok 2021 – Milník nejen v léčbě karcinomu prostaty, virtuální sympózium 20. dubna 2021 v 15:00 hodin

Česká onkologická společnost Vás, ve spolupráci se společností Janssen, zve na živé virtuální symposium, jehož cílem je upozornit na aktuality z oblasti onkologie a zároveň představit horké novinky v léčbě karcinomu prostaty. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) - 2021

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví. Případné připomínky, podněty a návrhy členů výborů odborných společností, které spolupracují s ČOS ČLS JEP v rámci multidisciplinárních odborných týmů, zasílejte předsedkyni společnosti ČOS a dále budou projednány výborem ČOS. Reakce výboru bude sdělena příslušnému předsedovi odborné společnosti, která připomínky zašle.

Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Jak mění personalizovaná medicína klinické studie? Přednáška na tato téma zazněla 14.  října 2020 v rámci 44. Brněnských onkologických dnů během satelitního sympózia s názvem Precizní onkologie - nové příležitosti a výzvy. 

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s onkologickým onemocněním

V současné době jsou v ČR dostupné neutralizační protilátky bamlanivimab (společnosti Eli Lilly) a koktejl protilátek kasirivimab a imdevimab (REGN-COV2, společnosti Regeneron a Roche) pro léčbu lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu.