Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1038 zrušit všechny filtry
Zveme praktické lékaře na tradiční seminář "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" v rámci BOD 2021

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“, která se uskuteční dne 13. října 2021 v rámci „Brněnských onkologických dnů.“ Akce bude probíhat v hotelu Passage od 14,00 do 19,00 hodin. Bude zajištěn i kompletní online přenos celého semináře, ale věříme i v co nejvyšší možnou prezenční účast.

BOD 2021 -  zbývají poslední volná místa k prezenční účasti!

Zájemci, kteří si před-registrovali prezenční účast na BOD jsou vyzváni k potvrzení zájmu účastnit se Brněnských onkologických dnů fyzicky. V registračním systému BOD, prosím, potvrďte konkrétní dny, v nichž se konference zúčastníte. Tento krok je nutný i v případě vyzvaných řečníků. Potvrzení je třeba učinit nejpozději do 17. 9. s platbou do 23. 9. Zároveň zůstávají ještě volná místa, tudíž registrovat k osobní účasti se mohou i zájemci bez před- registrace. Volná místa mohou být vyčerpána každým dnem.  

Prevence a podpora ukončení kouření - Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP zve onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V září se, ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, ptáme na to, zda a jakým způsobem se věnujete prevenci a podpoře v ukončení kouření u onkologických pacientů.  

Připomínáme seminář KVMO "Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“. Praha 8. 9. 2021

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče. Již 8. září 2021 od 17:00 do 19:30, Hotel Andels, Stroupežnického 21, Praha 5 - Smíchov.

Registrace k pasivní prezenční účasti byla prodloužena do 6. 9. 2021

Dovolujeme si Vám připomenout možnost registrace k pasivní účasti na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Letošní ročník se bude konat v tzv. hybridní formě. Celá konference bude přenášena online a pro omezený počet účastníků bude i prezenčně v Hotelu Passage v Brně. Registrace k pasivní prezenční účasti byla prodloužena do 6. 9. 2021. Po tomto termínu se bude možné registrovat již pouze k on-line formě.

Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Pracovní skupina zástupců Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP, Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro léčbu rány, Onkologické sekce České asociace sester a také dermatologů připravila dokument aktuálních doporučení pro péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Dokument prošel schválením výborů odborných společností.

NCCN 2022 Annual Conference 31. března - 2. dubna 2022

Konference je plánována jako hybridní. O přesném rozsahu prezenční a živé virtuální části bude rozhodnuto dle epidemiologické situace. Možnost pro podávání abstrakt je již otevřena a to do středy 10. října 2021
na stránkách konference. 

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na lůžkové oddělení dospělých, včetně staniční sestry

Onkologická klinika FN Motol přijme všeobecné sestry na standartní lůžkové oddělení dospělých na plný i zkrácený úvazek a všeobecnou sestru na pozici staniční sestra lůžkové části - dospělí.

Onko sympózia Plzeň

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň si vás dovoluje pozvat na podzimní a zimní multioborová setkání odborníků zabývajících se diagnostikou a terapií onkologických onemocnění. Dne 30. září 11. Plzeňský den karcinomu prsu, 4. listopadu 7. Plzeňský den karcinomu prostaty a 16. prosince 3. Plzeňský den onkogynekologie.  

Novinky a kontroverze imunoterapie napříč solidními nádory, 24. 9. 2021 v Praze

We Make Media, s.r.o. ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vás zvou na diskuzní imunoonkologické fórum, které bude pojednávat o novinkách a kontroverzích imunoterapie napříč solidními nádory a proběhne 24. září 2021 v Praze. Akce bude připravena hybridní formou a její online verze bude vysílána přes World MedNet.

Vychází číslo 4, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

V novém čísle časopisu Klinická onkologie upozorňuje redakční rada na přehledový článek o PET somatostatinových receptorech nad rámec neuroendokrinních nádorů gastrointestinálního traktu, na původní práci o využití buněčných exozomů jako nového nosiče v genové terapii karcinomu prsu a na kazuistiku s tématem myofibroblastický nádor jícnu.

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v Medlově už za měsíc!

Letošní XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov se uskuteční prezenčně (tedy "naživo") už za měsíc v poněkud neobvyklém termínu 3.-5.9.2021. Tématem budou gynekologické nádory, konkrétně Nádory děložního hrdla a těla a ovárií. Přihlásit se můžete na novém webu www.mladionkologove.cz do 22. srpna 2021. Setkání KMO není v žádném případě věkově limitováno a všichni jste srdečně zváni. 

Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách

Aktualizován program 3. ročníku Dne mladých onkologů 2021 "Nalejvárna v 7 minutách". Seminář je připravován v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů a uskuteční se dne 10. listopadu ve 13:00 hodin ve Vienna House Andel’s Prague. Registrace otevřena, kapacita omezena. Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem semináře. 

XVI. Brněnské hematologické dny 10. listopadu 2021

Česká hematologická společnost ČLS Vás zve na tradiční XVI. Brněnské hematologické dny, které se budou konat dne 10. 11. 2021. Zda se budou konat tradičně v hotelu International se účastníci dozví dle aktuální epidemiologické situace. BHD se budou věnovat problematice COVID-19, druhá část  bude bude vyplněna kazuistickými sděleními, která budou demonstrovat komplexnost hematologických onemocnění, širokou diferenciální diagnostiku různých stavů a záludnosti terapie.

SEKCAMA SOS  2. - 3.  června 2022 v Bratislavě

Zapište si datum 27. mezinárodní konference SEKCAMA, kterou pořádá Sekce pro karcinom prsu (SEKCAMA) Slovenské onkologické společnosti (SOS) ve dnech dne 2.-3. června 2022 v Bratislavě. Na programu jsou témata experimentální onkologie, primární a sekundární prevence, rizikové faktory, patologie, diagnostika, terapie, podpůrná léčba, rehabilitace, follow-up, případové studie, novinky z kongresů a vedlejší účinky onkologické léčby.