MammoCon - 1. celostátní multidisciplinární mammologická konference s mezinárodní účastí

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9

Organizátoři akce požádali o garanci Českou onkologickou společností.

Konference se bude věnovat biologii nádorů, genetice, načasování chirurgických výkonů, tématu resekčních a rekonstrukčních výkonů u karcinomu prsu a radioterapii). Cílem konference je prezentovat nejnovější poznatky a vlastní zkušenosti v rámci přednášek předních specialistů, zabývajících se patologií nádorů prsu. 

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • On-line registrace bude spuštěna 1. března 2019.
  • Přidat do kalendáře: 2019-11-21 00:00:00 2019-11-22 23:59:59 Europe/Prague MammoCon - 1. celostátní multidisciplinární mammologická konference s mezinárodní účastí Konference se bude věnovat biologii nádorů, genetice, načasování chirurgických výkonů, tématu resekčních a rekonstrukčních výkonů u karcinomu prsu a radioterapii). Cílem konference je prezentovat nejnovější poznatky a vlastní zkušenosti v rámci přednášek předních specialistů, zabývajících se patologií nádorů prsu.  Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9