Databáze léčebných postupů

Rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Databáze obsahuje navržené postupy, metodické pokyny a "guideliny" s onkologickou tematikou používané a ověřené na některých pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, ČHS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH, BSH). V databázi lze vyhledávat podle indikace / orgánové skupiny, podle druhu standardu a pracoviště nebo odborné společnosti, je možné si zvolit tuzemské nebo zahraniční dokumenty.

Upozorňujeme, že Databáze standardů léčebné péče je určena pouze pro informaci členů ČOS, popř. pro odbornou onkologickou veřejnost. ČOS ČLS JEP nenese zodpovědnost za jiný způsob jejich užití.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených léčebných postupů: 419 zrušit všechny filtry
Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká myelomová skupina, Myelomová sekce České hematologické Společnosti, Slovenská myelómová spoločnosť pro diagnostiku
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Mnohočetný myelom
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Odkaz na standardy vede na stránky České myelomové skupiny

Odborná společnost: Společnost pro studium a léčbu bolesti, Česká onkologická společnost, Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost anesteziologie, resuscitace
Typ standardu: Ostatní ČR
Indikace: Bolest a léčba bolesti
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:
  • Metodické pokyny byly v tomto znění schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT ČLS JEP.
  • Publikováno v časopise Remedia, 2009, č. 6
  • Verze 2007 publikována v časopise VL, 2007
Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prostaty
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prsu
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Odborná společnost: British Society for Haematology
Typ standardu: BCSH Guidelines
Indikace: Mnohočetný myelom
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Guideliny BCSH jsou vytvořeny Britskou komisí pro standardy v hematologii (The British Committee for Standards in Haematology). Komise pracuje pod Britskou hematologickou společností (The British Society for Haematology).

Původní verze z r. 2004 zde

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Podpůrná léčba
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Link na plný text na stránkách ASCO je určen jen pro Vaši informaci a není určen k dalšímu šíření. Pokud se Vám soubor v pdf neotevře, doporučujeme si stáhnout dokument k sobě na disk (pravé tlačítko myši nad odkazem, uložit cíl jako/save target as, vybrat adresář, potvrdit).

Typ standardu: Dokumenty ČOS ČLS JEP
Odborná společnost: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP; Česká onkologická společnost ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP - sekce imunoanalytický
Indikace: genetické testování
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Účel: účelem tohoto doporučení je pomoci lékařům a pracovníkům klinických laboratoří se orientovat v racionálním používání nádorových markerů v klinické praxi.

Zdroje: toto doporučení rámcově vychází z dokumentů publikovaných ASCO, NACB a EGTM (www.asco.org, www.nacb.org, www.egtm.eu ). Doporučení dále zohledňuje dlouhodobé zkušenosti autorů s používání nádorových markerů v péči o onkologického pacienta.

Limitace: Toto doporučení není myšleno jako náhrada úsudku ošetřujícího lékaře, stejně tak nemůže postihnout všechny možné situace, jež mohou nastat v klinické praxi. Odpovědností ošetřujícího lékaře je zajistit konkrétnímu pacientovi adekvátní péči.

Odborná společnost: EORTC
Typ standardu: EORTC Guidelines
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Doporučení bylo publikováno v červnu 2008 a v Blood 2008;112:1600-1609

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Hematologické malignity
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Tyto minimální doporučené léčebné strategie byly připraveny na základě požadavku ÚP VZP. Jejich cílem je podat přehled minimálních léčebných strategií se zvláštním zřetelem na intenzivní chemoterapii a nákladnou léčbu u nejčastějších hemato-onkologických chorob. V souladu s požadavky ÚP VZP se tato doporučení nezabývají popisem diagnostiky, stanovováním rozsahu postižení a prognostických faktorů či způsobu dispenzarizace.
Doporučení zahrnují tyto indikace:

  • LYMFOMY (DLBCL, folikulární lymfom, Hodgkinův lymfom, mnohočétný myelom)
  • MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM (MDS)
  • CHRONICKÉ MYELOPROLIFERACE
  • LEUKÉMIE (CLL,VBL, CML, AML, ALL)
  • PODPŮRNÁ PÉČE

Odkaz na standardy vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P.

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Maligní lymfomy
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ standardu: ČHS ČLS JEP
Indikace: Mnohočetný myelom
Země původu: tuzemské
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení je kapitolou v širším dokumentu s názvem "Mimimální doporučená léčebná strategie u nejčastějších hematologických malignit", které byly vytvořeny Českou hematologickou společností na základě požadavku VZP.
Doporučení zahrnuje i další indikace, odkaz vede na stránky České hematologické společnosti ČLS J.E.P., kde se dozvíte další informace.

Odborná společnost: The American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Typ standardu: ASCO Guidelines
Indikace: Zhoubné nádory prostaty
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Toto doporučení bylo publikováno v časopise Journal of Clinical Oncology 25, no. 33 (November 2007) 5313-5318.

Odborná společnost: British Society for Haematology
Typ standardu: BCSH Guidelines
Indikace: Ostatní
Země původu: zahraniční
Datum vzniku/poslední aktualizace:
Další informace:

Se směrnicí souvisí:Amendment to the guideline for diagnosis and investigation of polycythaemia/erythrocytosis (Publikováno v British Journal of Haematology 2007; 138(6) 821-822).
Guideliny BCSH jsou vytvořeny Britskou komisí pro standardy v hematologii (The British Committee for Standards in Haematology). Komise pracuje pod Britskou hematologickou společností (The British Society for Haematology).

Klíčová slova
doporučené postupy