42. FARMAKOEKONOMIKA ONKOLOGICKÉ PÉČE

I. Pilotní část: Cena biologické léčby vybraných diagnóz

V aktuálním vydání Modré knihy jsme připravili pilotní část nové kapitoly věnované farmakoekonomice onkologické léčby. Cílem ČOS je, aby veškerá indikovaná léčba byla pro onkologické pacienty v České republice dostupná, a to i v tomto případě biologické léčby hrazené v režimu léčby centrové nebo i v režimu VILP.

Cílem této kapitoly je, aby si všichni uvědomili o jak nákladnou léčbu se jedná a indikace byly opravdu racionální, medicínské, se zohledněním klinického stavu pacienta.

Cílem není ovlivňovat výběr jednotlivých léčebných režimů z ekonomického hlediska, k tomu by bylo potřeba podrobné kalkulace nákladové efektivity, tedy se zohledněním léčebných výsledků (např. sekundární operabilita), způsobů aplikace (ambulantní, hospitalizační, četnost návštěv, požadavek na infuzní pumpy, zavedení centrálního katetru či i.v. portu) až po cestovní náklady (např. převozy sanitním vozem apod.).

V následujícím vydání Modré knihy doplníme tento přehled biologické léčby o další diagnostické skupiny.

Cena je počítána dle úhrady stanovené SÚKLem, včetně 15 % DPH, částka nezahrnuje cenu chemoterapie. Dávka je počítána na průměrnou hmotnost 80kg a BSA 2m2.

Kalkulace nejčastěji používaných režimů léčby.