ÚVOD VEDOUCÍHO AUTORSKÉHO TÝMU 25. vydání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


nastal čas k novému vydání naší „Modré knihy“. Její pravidelné vydávání a udržení této kontinuity nabývá stále většího významu. Systém zdravotní péče je stále nákladnější a přísun financí nedokáže udržet krok s tímto trendem. Ačkoliv získáváme ze zdravotního pojištění stále více finančních prostředků, k udržení kvality, kterou nesporně české zdravotnictví má, to zřejmě přesto nebude stačit. Onkologie patří mezi obory, které byly a pravděpodobně vždy budou patřit mezi ty nejnákladnější, ale i tak je velmi důležité udržet nastavené léčebné postupy v oblasti cytostatik. 

Děkuji opět všem odborným týmům a jejich garantům za precizní práci, kterou sami máte možnost opět ocenit.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
vedoucí autorského týmu

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na těchto webových stránkách. 

ČOS se tak rozhodla s cílem zajistit odborné veřejnosti přístup k informacím o nejaktuálnějších léčebných postupech v průběhu celého roku. Aktualizace jsou projednávány členy autorského týmu pro danou diagnózu s vědeckým tajemníkem ČOS. Odkazy na novinky jsou vyznačovány i v aktuálním elektronickém vydání Modré knihy na Linkos.cz formou odkazu z jednotlivých kapitol. Upozorňujeme, že toto opatření se netýká pdf a e-pub verze.

 Pro aktualizace Modré knihy sledujte po celý rok Online novelizace na Linkos.