Úvod vedoucího autorského týmu ČLS JEP k 26. vydání (z 1.3.2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2020 již jako 26. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě aktualizace jednotlivých odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Vyjadřuje léčebné algoritmy, sekvenci léčebných metod stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců.

Novinkou je, že Modrá kniha bude dále vycházet jen v elektronické formě.

Pokud v textu najdete nějakou nepřesnost nebo máte návrh na úpravu některých doporučení, tak prosím napište mně nebo garantům jednotlivých kapitol.
Děkuji všem odborným týmům a jejich garantům za aktualizaci těchto doporučených postupů.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
vedoucí autorského týmu

Brno 1. 3. 2020