12.1.2.2 Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 5. 2018 byla novelizována kapitola číslo 12 Zhoubný novotvar prsu (C50). Změna se týká části 12.1.2.2 Hormonoterapie při expresi steroidních receptorů u postmenopauzálních žen.

Nové, platné, znění: 

U postmenopauzálních žen – výběr první linie hormonální léčby je závislý na typu a délce adjuvantní HT, DFI, rozsahu postižení, biologickém věku pacientky a PS, potřebě rychlé kontroly nemoci, preferenci pacientky, sociálně-ekonomických a psychologických faktorech a spolupráci pacientky. Léčebné možnosti jsou: kombinace IA a CDK4/6 inihibitoru (palbociklib nebo ribociklib – není úhrada v ČR) u de novo pacientek a pacientek s rekurencí onemocnění signifikantně prodlužuje PFS (10 měsíců) s akceptovatelnou toxicitou a je proto preferovanou možností v první linii léčby. Výsledky OS jsou očekávané. V současné době neexistuje biomarker, který by predikoval skupinu pacientek s největším benefitem. Další možnosti jsou: inhibitor aromatázy, tamoxifen, fulvestrant (není stanovena úhrada).