Národní onkologická síť

Jedině koncentrací vysoce specializované onkologické péče do příslušných zdravotnických zařízení lze dosáhnout toho, aby pacientům byla poskytována nejkvalitnější možná péče.

Česká onkologická společnost ČSL JEP v roce 2005 institucionalizovala vznik Komplexních onkologických center jako praktické naplnění čtvrtého bodu  Národního onkologického programu, tedy pojmenovat síť center komplexní diagnostiko-léčebné onkologické péče, akreditovaných ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace.

Původně získalo garanci České onkologické společnosti 18 pracovišť, která naplňovala přijatá odborná kriteria Komplexního onkologického centra. Po auditech MZ ČR, ČOS, SROBF a plátců zdravotní péče v roce 2008 byl status Komplexního onkologického centra vyhláškou MZ ČR přiznán 13 pracovištím. Komplexní onkologická centra spoluvytvářejí síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s dalšími odděleními nebo ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči.

V této části najdete mapu center, která obsahuje i odkazy na podrobné prezentace KOC a regionálních onkosítí na oficiálních stránkách Národního onkologického programu NOP Online, kritéria, která musí pracoviště splňovat, aby status centra získala i historii vzniku onkologické sítě v České republice.