Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1109 zrušit všechny filtry
ESPERO. Intenzivní kurz komunikace závažných zpráv,  20. - 22. dubna 2022 v Praze

ESPERO je unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování závažných zpráv, komunikaci o ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Anagrelid – riziko trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení léčby - Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

CAVE! Státní ústav pro kontrolu léčiv by Vás rád informoval o závažném riziku trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení antitrombotické léčby léčivými přípravky s obsahem anagrelidu. Bližší informace jsou uvedeny v příloze. 

Online kurz léčby závislosti na tabáku v onkologii, 12. - 13. 5. 2022

Zveme Vás na dvoudenní online kurz léčby závislosti na tabáku v onkologii. Registrace je zdarma v rámci grantu.

Nový web onkonutrice.cz
MUDr. Viktor Maňásek

Dovolte, abychom Vám představili nový web onkonutrice.cz, který představuje další z projektů Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii (PSNPO) při České onkologické společnosti.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

Vychází první letošní číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o podtřídě imunoglobulinů IgG4 a s ní souvisejících patologických stavech, na přehledovou práci o roli kapecitabinu v léčbě análního spinocelulárního karcinomu a na původní komparativní analýzu na téma primární peritoneální karcinom a ovariální karcinom.  

Anonce jarních seminářů KVMO: "Sdělování závažných zpráv v onkologii"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii a představit doporučené postupy pro komunikaci v této oblasti. Seminář je připravován v sedmi městech (Olomouc, Brno, Liberec, Hradec Králové, Praha, Plzeň a České Budějovice, Brno) v rámci jarního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku 28. - 30. 4. 2022, Kroměříž

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku vás zve na seminář, jehož tématy budou recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku a gerontologický onkologický pacient.

Co trápí mysl nevyléčitelně nebo chronicky nemocných? Webinář z cyklu #MysliProtiRakovine, 24. 2. v 17:00 hodin
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Zveme vás na na další webový seminář PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D. z cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem jsou tentokrát možnosti zvládání nevyléčitelného nebo chronického onkologického onemocnění pohledem psychologie. Seminář se bude konat online na Linkos a jeho YouTube kanále.  

Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách - ZÁZNAM až do 28. února

Dne 10. listopadu 2021 proběhl v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Kdo se nemohl zúčastnit, má možnost shlédnout záznam. Možnost shlédnout záznam byla prodloužena do 28. února 2022.

19. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP na téma Vzácné nádory - pokročilý GIST, 20. 1. 2022 v 15 hodin

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář týkající se vzácných nádorů, pokročilého GIST. 20. 1. od 15:00 do - 16:30, Online na platformě Zoom. 

Vychází Radiační onkologie

V nakladatelství Maxdorf-Jessenius vychází obsáhlá monografie Radiační onkologie (Šlampa Pavel a kol.). Monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologii a radiologické fyziky. Dále je zaměřena na problematiku léčby zhoubných nádorů v každodenní praxi a na speciální techniky radioterapie. Součástí publikace je i problematika dětské radioterapie a radioterapie u geriatrických pacientů, kvality v radiační onkologii, ekonomické aspekty a posudková činnost. Zabývá se také výživou onkologických pacientů v průběhu léčby, radiačně indukovanými nádory a prvky umělé inteligence v radioterapii. Podrobnosti v databázi knih.

Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022

Podívejte se na záznamy přednášek, které byly natočeny na Semináři k zavedení časného záchytu karcinomu plic na letošní konferenci PREVON dne 22. 9. 2021. Konferenci PREVON každoročně pořádá Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kterému patří poděkování za pořízení záznamu konference! 

Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV nabízí volná místa pro lékaře/lékařky

Radioterapeutická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nabízí volná místa pro lékaře se zájmem o obor klinická nebo radiační onkologie. Podmínkou je VŠ vzdělání lékařského směru, základní kmen ani atestace není podmínkou.

Dotazník pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky o praxi založené na důkazech – EBPQ
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Účastí ve studii Masarykovy univerzity pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu v hodnocení povědomí o praxi založené na důkazech – Evidence Best Practice u zdravotnických pracovníků v České republice. Projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi. 

Zaznamenejte si do kalendáře termíny Plzeňských onkologických dnů v roce 2022

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň si vás dovoluje pozvat na multioborová setkání odborníků zabývajících se diagnostikou a terapií onkologických onemocnění.