MKN-10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. 

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN. Nyní se připravuje 11. revize  mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11), vydání je naplánováno na rok 2018.  

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018. 
Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární seznam, Instrukční příručka, Abecední seznam. Prezentovaná verze Tabelární části MKN-10 vstoupila v platnost 1. 1. 2013 a obsahuje technické opravy s platností od 1. 4. 2014, 1. 3. 2017 a 1.1. 2018.