Autorský kolektiv

Vedoucí autorského týmu

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Spoluautoři

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, PhD.
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
doc. MUDr. David Belada, Ph.D.
MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
MUDr. Ondřej Bílek
MUDr. Simona Bořilová
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Helena Čoupková
MUDr. Radana Dymáčková, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
MUDr. Petra Fialová
MUDr. Peter Grell, Ph.D.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc.
MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D.
MUDr. Andrea Jurečková
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
MUDr. Marta Krásenská
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
MUDr. Aleš Kudláček
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
MUDr. Radim Němeček, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
MUDr. Vladislava Novosadová
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
MUDr. Markéta Palácová
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pokrivčák
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Eva Sedláčková, MBA
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr. h. c.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
MUDr. Mária Zvaríková
 
 
 

Pracovní skupina pro uroonkologii

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D.
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Petra Holečková
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Michaela Matoušková
.
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Tomáš Pokrivčák
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Prausová, CSc., MBA
doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.
MUDr. Hana Šiffnerová
MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. 

Pracovní skupina pro kolorektální karcinom a karcinomy řiti a řitního kanálu

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
doc. MUDr. Iveta Kolářová, PhD.
doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Pracovní skupina pro nádory kůže a uveální melanom 

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
MUDr. Ivana Krajsová, MBA
MUDr. Eugen Kubala
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radmila Lemstrová, Ph.D.
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
MUDr. Marek Pásek
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. David Šulc
 

Pracovní skupina pro nádory CNS

MUDr. Michal Hendrych
doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.
MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MUDr. Ferdinand Třebický

Pracovní skupina pro GIT kromě CRC

MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Petr Hříbek
MUDr. Petr Karásek, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. MBA 
MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pracovní skupina pro paliativní léčbu

MUDr. Kateřina Jirsová
MUDr. Michael Kouba
MUDr. Lukáš Pochop
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Marek Sochor, Ph.D.
PharmDr. Jindřiška Voláková
 

Pracovní skupina pro nádory ORL

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Klozar, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
.

Pracovní skupina pro neuroendokrinní nádory

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
MUDr. Jaroslava Barkmanová
MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
MUDr. Hana Šiffnerová
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA
.

Pracovní skupina pro pro sarkomy a GIST

MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
MUDr. Beatric Bencsíková, Ph.D. 
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Linke

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Bc. Věra Andrášková
MUDr. Petr Beneš
MUDr. Věra Benešová
MUDr. Petra Holečková, Ph.D.
MUDr. Viktor Maňásek 
MUDr. Gabriela Pazdrová
MUDr. Denisa Šmejkalová Musilová
MUDr. Hana Švebišová, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Pracovní skupina pro onkogynekologii

MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.
prof. MUDr. David Cibula, CSc.
prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Halaška, Ph.D.
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
MUDr. Roman Kocián, Ph.D.
MUDr. Lenka Kristková
MUDr. Luboš Minář, Ph.D.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
MUDr. Mária Zvaríková
 
 
 
 

Pracovní skupina pro karcinom prsu

MUDr. Dagmar Brančíková
MUDr. Vlasta Čmejlová
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.
MUDr. Marta Krásenská
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
MUDr. Markéta Palácová
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Lucie Reifová
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.
 

Pracovní skupina pro metodu CRS a HIPEC

MUDr. Petr Bartoška
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
PharmDr. Jana Gregorová
MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
prim. MUDr. Pavel Vítek
MUDr. Michal Vočka
 

Pracovní skupina pro farmakologii v onkologii

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
PharmDr. Roman Goněc

Pracovní skupina pro řešení imunitně podmíněných vedlejších účinků po checkpoint inhibitorech

MUDr. Ondřej Bílek
MUDr. Simona Bořilová
MUDr. Šárka Divišová, Ph.D.
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.
MUDr. Dagmar Husáková
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
MUDr. Andrea Jurečková
MUDr. Lenka Kristková
doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
MUDr. Vladislava Novosadová
MUDr. Ján Podhorec
MUDr. Tomáš Pokrivčák
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radoslav Roman
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
MUDr. Mária Zvaríková