Sestry pomáhají přestat kouřit (SPPK) – projekt pro východní Evropu

Projekt ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (WWW.ISNCC.ORG) znamená vyplnění dotazníku zaměřeného na postoje a znalosti týkající se odvykání kouření, dva elearningové moduly a po třech měsících vyplnění stejného dotazníku. Poté si sestra může vytisknout potvrzení o 3 kreditech České asociace sester. Celý projekt je v češtině a zdarma. Viz  http://www.slzt.cz...ro-vychodni-evropu

Jako zdravotní sestra jste byla pozvána k účasti na mezinárodním projektu Sestry pomáhají přestat kouřit – projekt pro východní Evropu (SPPK). Tento projekt Vám poskytne bezplatné vzdělání s 3 kredity ČAS o tom, jak pomoci svým pacientům s léčbou závislosti na tabáku.

1) Všechny sestry, které souhlasí s účastí v SPPK projektu, vyplní dva internetové dotazníky v průběhu 3 měsíců. Každý anonymizovaný dotazník zabere přibližně 10 - 15 minut. Máte 4 týdny k jeho dokončení.

a)       Druhý dotazník bude následovat za 3 měsíce od vyplnění úvodního dotazníku.

b)       Vaše účast je dobrovolná a anonymní.

c)       Budete mít možnost shlédnout dva vzdělávací webináře. Jeden se zabývá pomocí pacientům s léčbou závislosti na tabáku obecně a druhý léčbou této závislosti u onkologických pacientů.

2)       Budete požádáni o poskytnutí Vašeho jména a e-mailové adresy, aby Vám výzkumný tým mohl zaslat:

a)       Mailové upomínky k vyplnění dotazníku.

Pokud nevyplníte internetový dotazník SPPK projektu do 14 dní od nynějška, bude Vám zaslána upomínka.

b)       Přístupové instrukce ke vzdělávacím webinářům projektu SPPK.

c)       Jakékoliv další důležité informace, které byste mohla potřebovat.

d)       E-mailová komunikace bude záviset na Vašich odpovědích na maily a může to být 5 až 10 zpráv během 3 měsíců.

3)       Za svou účast v projektu si po vyplnění druhého dotazníku po 3 měsících můžete vytisknout certifikát s 3 kredity ČAS.

K vyplnĕní dotazníku použijte prosím následující link:

SPPK - projekt pro východní Evropu Úvodní dotazník

Pokud kliknete na tento link a nefunguje, prosím zkopírujte celý odkaz a vložte jej do okna vašeho webového prohlížeče:

https://www.ctrc.m...veys/?s=yLmqgZ2Zj8

Tento link je unikátní pro tento dotazník.

Tento mezinárodní projekt je veden profesorkou Lindou Sarna a kolegy ze School of Nursing, University of California, Los Angeles, CA, USA, ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (International Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC). Za českou stranu je vedoucí projektu Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Alexandra Kmeťová z Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice.

Prosím směřujte dotazy nebo pochybnosti o tomto projektu přímo na Doc. MUDr. Evu Králíkovou, CSc. (eva.kralikova@lf1.cuni.cz), nebo MUDr. Alexandru Kmeťovou (alexandra.kmetova@lf1.cuni.cz). Pokud máte technické obtíže, kontaktujte prosím anglicky Dr. Marjorii Wells, na telefonním čísle 1-310-206-2824 nebo EE-HSQ@sonnet.ucla.edu na University of California Los Angeles (UCLA), USA.

Pokud máte dotazy týkající se Vašich práv jako výzkumného objektu, nebo chcete sdělit jakékoliv problémy nebo pochybnosti někomu jinému, než samotným výzkumníkům, prosím kontaktuje anglicky: Office of the Human Research Protection Program na telefonním čísle 1-310-825-7122, e-mail: ohrppqualityimprovement@research.ucla.edu nebo napište na adresu: Office of the Human Research Protection Program, UCLA, 11000 Kinross Avenue, Suite 211, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694,USA.

Děkujeme za Váš čas a pozornost,

Prof. Linda Sarna, RN, PhD, FAAN, hlavní zkoušející, UCLA, USA

Marjorie Wells, RN, PhD, ředitelka projektu v UCLA, USA

Doc. MUDr. Eva Králíkova, CSc. vedoucí SPPK projektu v ČR

MUDr. Alexandra Kmeťová, konzultant SPPK projektu v ČR